Soovitame
Aastatellimuse superpakk Aastatellimuse superpakk
64,90€ 29,90€
Her's Talv 2015/16 Her's Talv 2015/16
4,50€
Eripakkumised
101 Rasvapõletuse trenni- ja dieedistrateegiat 101 Rasvapõletuse trenni- ja dieedistrateegiat
16,90€ 9,90€  
Aastatellimus + raamat Aastatellimus + raamat
31,80€ 19,90€  
Aastatellimuse superpakk Aastatellimuse superpakk
64,90€ 29,90€  
ALAKEHA TREENING NAISTELE ALAKEHA TREENING NAISTELE
12,90€ 9,90€  
Her's aastatellimus + päevik Her's aastatellimus + päevik
24,90€ 16,90€  
Her's Kevad 2016 Her's Kevad 2016
4,50€ 2,00€  
Her's Kevad 2018 Her's Kevad 2018
4,50€ 2,00€  
 

Tingimused

1. Tellija õigused:

1.1. Tellijal on oigus saada Väljaannet tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressil. 
1.2. Tellijal on oigus tellida Väljaanne Väljaandja poolt satestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega.
1.3. Tellijal on oigus esitada Väljaande kojukannet ja Väljaannet ennast puudutavaid pretensioone Väljaandjale:VictoryStyleOÜ, info@muscle-fitness.ee
1.4. Tellijal on oigus oma tellimus umberadresseerida, selleks tuleb esitada soov Väljaandja e-posti teel.

2. Tellija kohustused:

2.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed - ees- ja perekonnanimi, tapne aadress (tanav, maja nr., krt. nr., postiindeks, linna/asula/ voi kula/maakond), e-posti aadress ning voimalusel kontakttelefon (tööl ja kodus). 
2.2. Juhul, kui tellimuse saaja ja tellimuse eest maksja on erinevad, peab Tellija molema kohta esitama punktis 2.1. fikseeritud andmed. 
2.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/voi mitte-taielikud ning ei vasta punktis 2.1. fikseeritule, ei garanteeri Väljaande nouetekohast kojukannet. 
2.4. Tellija omab turvalist, Väljaande mootmetele vastavat ning Tellija postkastina identifitseeritavat postkasti.
2.5. Juhul, kui Tellija postkast ei vasta punktis 2.4. fikseeritud tingimustele, ei garanteeri Väljaandja nouetekohast Väljaande kojukannet. 
2.6. Tellija tagab turvalise ja vaba ligipaasu oma postkastile Väljaande ilmumispaeval alates kella 5.00 
2.7. Juhul, kui Tellija ei taga juurdepaasu postkastile vastavalt punktis 2.6. fikseeritud moel, ei garanteeri Väljaandja nouetekohast Väljaande kojukannet.
2.8. Tellija tasub tellimuse eest oigeaegselt ja taielikult. Vastasel juhul ei garanteeri Väljaande kojukannet kokkulepitud tingimustel.
2.9. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nous antud kokkuleppes satestatud tingimustega ning kohustub neid taitma.

3. Väljaandja oigused:

3.1. Valjaandjal on oigus kehtestada Valjaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused. Soovituslikult teavitab Valjaandja tellimishinna ja -tingimuste muudatustest Tellijat 14 paeva enne nende joustumist voi muutumist. 
3.2. Väljaandjal on oigus peatada voi lopetada Valjaande osaline voi taielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab Väljaandja Tellijat sellest 7 paeva enne joustumist. 
3.3. Juhul, kui Tellija ei taida antud kokkuleppega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Valjaandja tellimuse joustumist ja/voi nouetekohast Valjaande kojukannet. 
3.4. kasutada tellija kontaktandmeid valjaandja reklaami edastamiskes, taites andmakaitse satteid ning mitte jagades tellija andmeid kolmandate osapooltega

4. Väljaandja kohustused:

4.1. Juhul, kui Tellija taidab koiki talle pandud antud kokkuleppega fikseeritud kohustusi, garanteerib Väljaandja Väljaande tellimuse vastavalt Väljaandja kehtestatud tingimustele ja nouetekohase ning oigeaegse kojukande. 
4.2. Väljaandja kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Väljaande. 5.3. Väljaandja kohustub vastu votma ja dokumenteerima koik Tellija pretensioonid. 
4.4. Väljaandja kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni pohjused on Tellijast mitte soltuvad. Juhul, kui pretensiooni pohjus on Tellija pohjustatud, peab Tellija selle koheselt korvaldama. 
4.5. Juhul, kui Tellija ei saa pidevalt voi aeg-ajalt Väljaannet ning on omalt poolt taitnud koiki antud kokkuleppega talle pandud kohustusi, kohustub Väljaandja saamata jaanud paevade vorra tasuta pikendama Tellija tellimuse lopu kuupaeva.